۱۳۹۶-۰۴-۱۹

پروژه رودهن

۱۳۹۶-۰۴-۰۱

نمایشگاه مبلکس ۲۰۱۷

حضور گروه مبلمان خانگی و اداری در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (مبلکس ۲۰۱۷) نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (مبلکس ۲۰۱۷) یکی از مهمترین رویدادهای صنعت چوب و مبلمان است که به دلیل تنوع وسیع محصولات و تجهیزات به روز و رونمایی از دستاوردها و نوآوریهای نوین در بخش طراحی […]